Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.pyxida.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1785322
Προηγούμενη τιμή : 1314970
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -26.35%