Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.local-news.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3969206
Προηγούμενη τιμή : 5334524
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 34.4%