Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.archontikokoytsis.com/
Τρέχουσα τιμή : 8893416
Προηγούμενη τιμή : 10429227
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 17.27%