Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.abi.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2749262
Προηγούμενη τιμή : 942578
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -65.72%