Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.lakkasouliou.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8689171
Προηγούμενη τιμή : 4326262
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -50.21%