Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.junior.gr/boing/
Τρέχουσα τιμή : 575261
Προηγούμενη τιμή : 364960
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -36.56%