Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://fun.addicted.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1606373
Προηγούμενη τιμή : 1019599
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -36.53%