Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.karekla.com.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7969097
Προηγούμενη τιμή : 5571353
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -30.09%