Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.18192.gr/
Τρέχουσα τιμή : 27725822
Προηγούμενη τιμή : 9792653
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -64.68%