Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.y-y.gr/
Τρέχουσα τιμή : 26080950
Προηγούμενη τιμή : 5938563
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -77.23%