Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.texni-texniki.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8327708
Προηγούμενη τιμή : 5611139
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -32.62%