Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kscg.gr/
Τρέχουσα τιμή : 14095289
Προηγούμενη τιμή : 12699566
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -9.9%