Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.smart.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2456369
Προηγούμενη τιμή : 1594649
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -35.08%