Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.gsmteam.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7979665
Προηγούμενη τιμή : 3070300
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -61.52%