Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://koinoxrista.atspace.com/
Τρέχουσα τιμή : 4870
Προηγούμενη τιμή : 4563
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -6.3%