Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.mantis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 12678260
Προηγούμενη τιμή : 7635778
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -39.77%