Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://kapelis.altervista.org/
Τρέχουσα τιμή : 236
Προηγούμενη τιμή : 495
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 109.75%