Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.webplan.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2306538
Προηγούμενη τιμή : 2461201
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 6.71%