Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.smartmania.gr
Τρέχουσα τιμή : 201496
Προηγούμενη τιμή : 213883
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 6.15%