Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.ips.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1863096
Προηγούμενη τιμή : 936164
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -49.75%