Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.edisinet.gr/
Τρέχουσα τιμή : 25652205
Προηγούμενη τιμή : 8430509
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -67.14%