Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.computer.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2255414
Προηγούμενη τιμή : 2302646
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 2.09%