Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.germanika-koukidis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 12604631
Προηγούμενη τιμή : 3097862
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -75.42%