Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.goethe.de/om/ath/grindex.htm
Τρέχουσα τιμή : 18098
Προηγούμενη τιμή : 18329
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 1.28%