Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.linguisticlab.gr/
Τρέχουσα τιμή : 13952669
Προηγούμενη τιμή : 11370942
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -18.5%