Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.lexinet.gr/
Τρέχουσα τιμή : 10515416
Προηγούμενη τιμή : 13592827
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 29.27%