Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.polymathia.gr/
Τρέχουσα τιμή : 22707523
Προηγούμενη τιμή : 8915114
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -60.74%