Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.arogi.edu.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3681366
Προηγούμενη τιμή : 2296259
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -37.62%