Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://iek-xanth.xan.sch.gr/
Τρέχουσα τιμή : 14951
Προηγούμενη τιμή : 12021
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -19.6%