Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.politropiarmonia.gr/
Τρέχουσα τιμή : 12397697
Προηγούμενη τιμή : 5146901
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -58.49%