Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.delasalle.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5558530
Προηγούμενη τιμή : 8420455
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 51.49%