Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.italikisxoli.edu.gr/
Τρέχουσα τιμή : 20933826
Προηγούμενη τιμή : 7972143
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -61.92%