Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.katsoulis.edu.gr/
Τρέχουσα τιμή : 14972641
Προηγούμενη τιμή : 14995973
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 0.16%