Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.aristotelio.edu.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3579400
Προηγούμενη τιμή : 8256597
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 130.67%