Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://1tee-serron.ser.sch.gr/
Τρέχουσα τιμή : 14951
Προηγούμενη τιμή : 12021
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -19.6%