Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.platonos.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6930804
Προηγούμενη τιμή : 4715674
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -31.96%