Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.doukas.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1587740
Προηγούμενη τιμή : 1503459
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -5.31%