Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dsathen.edu.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2212472
Προηγούμενη τιμή : 2439310
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 10.25%