Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://vgsag.go.to/
Τρέχουσα τιμή : 5951
Προηγούμενη τιμή : 5835
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -1.95%