Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.efenn.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8506875
Προηγούμενη τιμή : 6327265
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -25.62%