Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.doe.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1135450
Προηγούμενη τιμή : 853473
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -24.83%