Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.auth.gr/nomiki/
Τρέχουσα τιμή : 15062
Προηγούμενη τιμή : 12885
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -14.45%