Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.vrettakos.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6258404
Προηγούμενη τιμή : 10890580
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 74.02%