Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.fotoart.gr/kaufman/
Τρέχουσα τιμή : 275220
Προηγούμενη τιμή : 115692
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -57.96%