Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.antonisbass.com/
Τρέχουσα τιμή : 21055489
Προηγούμενη τιμή : 3728166
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -82.29%