Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kagmakis.com/
Τρέχουσα τιμή : 1675866
Προηγούμενη τιμή : 907810
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -45.83%