Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.guitar.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8448167
Προηγούμενη τιμή : 4536918
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -46.3%