Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.fixcom.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6031828
Προηγούμενη τιμή : 2773374
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -54.02%