Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bitapi.tk/
Τρέχουσα τιμή : 7678066
Προηγούμενη τιμή : 9291039
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 21.01%