Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.antenergeia.com
Τρέχουσα τιμή : 25561403
Προηγούμενη τιμή : 9238618
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -63.86%